Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse:

Formand: Hans Kristian Rahbek Jørgensen
Arkivleder: Kirsten Wind
Kasserer: Arno Vesterholm
Jens Kristian Hansen
Kurt Nyborg Jørgensen