Bakkeholm, Hvolgaardsvej 36

Bragt i “En ægte Ølholmer” februar 2013

Bakkeholm, Hvolgaardsvej 36.

I 1851 blev ungkarlen Anders Nielsen fra Gimsing ved Struer gift i Langskov kirke med Maria Cathrine Pedersen fra Hvolgaardsvej 28. Samme år var jorden på Hvolgaardsvej 36, som de senere byggede deres første hus på, blevet købt af ejeren af naboejendommen Vesterholm.
Ægteparret fik børnene Peder Christian, Else Marie, Niels, Andrea, Mariane og Marius. Af disse mistede de den ældste søn Peder Christian, som druknede i en mergelgrav kun 5 år gl. samt datteren Mariane, der døde knapt 1 år gammel.
Der blev senere tilkøbt mere jord på den modsatte side af Hvolgaardsvej og Anders Nielsen indrettede et slagtehus i en del af udbygningerne, for derefter at ernære sig som slagter ved siden af landbruget. Der blev senere brug for en tjenestekarl på gården og på den tid var ligeledes den ugifte voksne datter Andrea hjemme. Et barnebarn, en søn af datteren Else Marie voksede op hos ægteparret og var der til efter sin konfirmation.
Andrea døde i 1895, 34 år gl. og senere døde i 1900 med en uges mellemrum Maria Cathrine og Anders, hun 72 år og han 83 år gl. De nåede derfor ikke at opleve deres søn Niels Andersen blive belønnet i 1908 af kong Frederik d. VIII for sin indsats med at anholde den tids storforbryder Bulotti, i hvilken forbindelse Niels blev såret. Han var på det tidspunkt overbetjent og boede med sin familie i København.
“Bakkeholm”blev solgt til ægteparret Maren og Jens Jørgensen, som tidligere havde boet i “Hesselbæk” i Ølholm kær. De var barnløse, men havde to piger i pleje. Familien levede af stedet og købte mere jord til. I 1909 blev den ældste plejedatter Ane gift med tømrer Hans Oluf Hansen fra Sjælland, og året efter fik det unge par deres første datter, så der nu igen var 3 generationer på “Bakkeholm”. I 1918 blev ejendommen solgt og de flyttede alle til Ølholm Bygade 26, hvor tømreren Hans Oluf fortsatte sin virksomhed. Her døde Maren og Jens Jørgensen kort tid efter. Deres gravsten står stadig på Langskov kirkegård, og derfor ved vi at han var veteran fra 1864. Deres yngste plejedatter var Marie Hvegholm, som mange stadig husker godt.
Da “Bakkeholm” blev handlet i 1918 var der kommet nyt stuehus på stedet. De nye ejere var Marie og Anders Herlev Ahrenfeldt, som kom hertil fra Dejbjerg med deres 5 børn, som alle var i skolealderen. Marie var kendt med egnen, da hun selv var født på Ødemarksvej. Ahrenfeldt var i sin tid her medlem af sognerådet, men familien valgte at afhænde ejendommen i 1929, hvor den blev købt af det nygifte par Julie og Hans Andersen fra Vindelev. Da det unge par startede her på de 12 tønder land var besætningen 2 heste, 6 køer, 2 ungkvæg og 6 svin. Julie og Hans fik sønnerne Laurids og Villy, som ulykkeligvis mistede deres far allerede i 1935, da han døde af lungebetændelse. Den flittige Julie drev ejendommen videre med en aflønnet bestyrer og hun sørgede samtidig godt for sine sønner, som ikke skulle mangle noget. Bestyreren var siden starten af 1940‘erne ungkarlen Hans Jensen. Julie klarede at beholde gejsten for landbruget og håndmalkede selv sine 8 køer tre gange dagligt til hun var over 70 år gammel.

Hvolgaardsvej 36, ca. 1950

Hvolgaardsvej 36, ca. 1950

Julie Andersen og Hans Jensen i 1975

Julie Andersen og Hans Jensen i 1975

I 1996 flyttede Julie Andersen og Hans Jensen til Skolevej 71 i Ølholm og “Bakkeholm” blev sat til salg. Ejendommen blev købt af Janni Ericson og Elias Arnason, som kunne gå igang med at indrette huset, så det passede til en ung familie, der nu også består af 2 børn. Stedet er i dag kendt for sine islandske heste.

Se flere indlæg fra “En ægte Ølholmer” her

Dette indlæg blev udgivet i Publikationer. Bogmærk permalinket.