Ølholm Bygade 21

Bragt i “En ægte Ølholmer” juni 2013

Den centrale placering midt i byen og midt i Langskov sogn har fra før år 1700 og frem til 1832 været stedet, hvor sognets skole lå.

Den person, som gennem tiderne har undervist her længst hed Lars Jensen, og han kom hertil som ganske ung mand. Han var skoleholder fra 1763 til 1816 og blev gift med den lokale gårdmandsdatter Kirsten. Parret boede med deres børn i skolebygningen til han gik på pension, hvorefter de flyttede til ejendommen “Mølholm”, som de ejede. Da skolen i 1832 blev flyttet til Præstevej i Langskov, flyttede den daværende lærer Henrik Rudolf Steinmeyer med hustru og børn med derop, og bygningen i Ølholm blev opkøbt af Ølholms gårdmænd og lejet ud som bolig for mange forskellige unge ægtepar.

Ølholm Bygade 21 i 1920'erne

Ølholm Bygade 21 i 1920’erne

Der har boet vævere, skomager, skrædder og smed her. Smeden Anders Hansen købte en del af bygningen, og da han valgte at flytte til et andet sted i Ølholm, købte skolelærer Steinmeyer bygningen, fjernede den gamle bygning og byggede et nyt stuehus i 1858. 2 år efter blev udbygningen opført, og snedker Andreas Weirum lejer sig ind og bor i huset med sin familie.

Da Steinmeyer i 1867 bliver pensioneret flytter han med sin familie tilbage til det sted i Ølholm, hvor han startede som skolelærer i 1825. Ægteparret blev boende her til deres død, men havde forinden solgt huset til sønnen Johan. Han var væver og drev et væveri. Han blev gift og fik børn, som han døde fra, kun 36 år gl. Hans enke solgte huset, og den nye ejer var Peder Bundgaard Andersen, som fik næringsbrev til at drive detailhandel herfra.

I 1889 kommer Anders Jørgensen Rattenborg, en ung ugift væver, til Ølholm. Han køber huset, driver et væveri og beskæftiger flere lærlinge. Han gifter sig med Henrikke fra Tørring, og de bliver forældre til sønnen Jørgen og senere datteren Jenny, som en del Ølholmere husker særdeles godt som Jenny Sebbelov. I 1897 flytter Rattenborgs forældre og hans lillesøster hertil og der bliver bygget til huset. Hans far arbejdede som væver og søsteren Jutta blev uddannet som gartner. Hun startede i 1904 et frilandsgartneri i Ølholm.

Anders Rattenborg blev, ved siden af sit arbejde som væver, den første bestyrer for elektricitetsværket i Ølholm. Hans hustru havde et brødudsalg på den tid, og datteren Jenny drev et franskvaskeri derhjemme.

Efter først bedsteforældrenes og senere forældrenes død solgte Jenny i 1929 huset til den lokale mølleejer Rigbolt, som lejede det ud. Jutta Rattenborg blev boende i huset, og afsluttede sit handelsgartneri. Hun havde mange talenter,og havde bl.a. undervisning i håndarbejde, som hun selv var meget dygtig til. Jutta blev boende til hun i 1957 flyttede til “Elisabethsminde” på Ølholm Bygade.

Jutta Rattenborg foran sin indgang ved Ølholm Bygade 21

Jutta Rattenborg foran sin indgang ved Ølholm Bygade 21

Ølholm Bygade 21 bestod af 3 lejligheder, også efter at Rigbolt i 1949 havde solgt huset til Thorvald Jensen som boede her med sin familie.

I 1960 blev huset handlet igen, da det tidligere købmandspar Sine og Niels Peter Kristensen gik på pension og overtog huset, som de renoverede kraftigt. Der blev nu kun 2 lejligheder, og der boede lejefolk i den ene. Desværre blev Niels Peter “købmand” enkemand kort tid efter, og senere efter hans død solgte arvingerne til det barnløse par i 1972 huset til den nuværende ejer Knud Benedikt Hansen.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.