Haugelund, Haugevej 16

Bragt i En ægte Ølholmer februar 2014

Haugelund, Haugevej 16

Luftfoto af Haugelund

Luftfoto af Haugelund

Stuehuset på denne tidligere gård udbrændte fredag den 6. december 2013. Bygningen var ubeboet så heldigvis kom ingen til skade. Det er anden gang Haugelund er ramt af en voldsom brand. Den første gang var tilbage i 1784. Den 8. juni det år brændte gården sammen med nabogården Haugegaard, hvor ilden var opstået og på Haugegaard indebrændte en ung kvinde. Ved branden blev 2 familier husvilde, men de fik nye boliger af herregården Stougaard i Tørring, som begge familier var fæstebønder under. I 1784 lå gårdene ganske tæt sammen, men ved genopførelsen af dem blev Haugelund flyttet mod vest til sin nuværende placering som den vestligste beboelse i Langskov Sogn.

Det er muligt at følge begge gårde tilbage til 1682 på deres gamle placering.

Da Haugelund brændte i 1784 hed fæsteren Peder Sørensen, og han boede der sammen med sin hustru og børn. I 1792 købte Peder Sørensen gården af Stougaards ejer for 600 Rigsdaler, men sælger allerede i 1793 til landmåler Jens Sørensen Braa, som kom til Langskov med hustru og børn. Familien Braa havde tidligere boet forskellige steder og i 1802 solgte de Haugelund for at flytte til Hornsyld. De nye ejere i Hauge var ægteparret Ane Elisabeth Jensdatter og Anders Jacobsen (Bødker). De var begge født i Langskov, idet hun var født på Nyborghus og han i Haugehus. De havde tidligere været bosat i Ildved, derefter på Kandborggaard i Tørring. Parret havde 3 døtre, Maren, Karen og Wilhelmine. Mandens gamle moder Karen Frederichsdatter boede hos dem til sin død i 1807, 94 år gl.

Alle 3 søstre blev gift, den mellemste Karen i 1821 med ungkarlen Christen Therkelsen fra Kragelund. De nygifte par overtager Haugelund og hendes forældre bliver aftægtsfolk hos dem. I 1822 får parret sønnen Therkel og i 1826 får de en søn kaldt Anders, der dør kun 9 år gammel. Therkel vokser op mellem mange voksne, og bliver selv tidligt gift, blot 20 år gammel med Bodil Jens datter på 26 år. Therkels bedsteforældre Ane Elisabeth Jensdatter og Anders Jacobsen dør i 1842 og 1843, begge 87 år gamle. Det unge par får i 1842 deres eneste barn, som bliver døbt Jens Terkilsen.

I 1848 overdrager Karen Andersdatter og Christen Therkelsen gården til deres eneste søn Therkel, og de bliver selv aftægtsfolk hos sønnen. Karen dør allerede året efter i en alder af kun 56 år.

Therkel Christensen blev valgt til sogneforstanderskabet, som senere fik navnet sogneråd. Denne bestilling kom til at følge familien helt op til nutiden.

Jens Terkilsen blev gift med en lærerdatter fra Ildved, og de blev bosiddende på gården Mølholm. Her fik de en datter, som døde i en alder af bare 9 år, samt en søn Terkil. Jens’ hustru døde af hjernebetændelse, kun 36 år gammel. Jens blev gift igen, nu med Ane Mette, en datter fra gården Skovly på Nyborgvej. Parret fik børnene Marie, Juul, Kristen, Anna Karen, Asta, Rigmor og Alfred Terkilsen. I 1883 byttede de to generationer boliger, så der kom nyt liv på Haugelund.

Jens Terkilsen var en flittig skribent. Han nedskrev sagn og levnedsbeskrivelser og meget andet, som blev sendt til aviserne og gav en ekstra indtægt.

Juul, den ældste af sønnerne, overtog Haugelund i 1911, samme år som han blev gift med Anna fra Tørring, og Ane Mette og Jens Terkilsen flyttede til Tørring.

Anna og Juul byggede nyt stuehus i 1919 og alle udbygninger blev ligeledes fornyede med tiden.

Fra venstre: Juul Terkilsen og hustru Anna fra Haugelund og Kristen Terkilsen og hans hustru Bertine fra Mølholm.

Fra venstre: Juul Terkilsen og hustru Anna fra Haugelund og Kristen Terkilsen og hans hustru Bertine fra Mølholm.

I 1942 blev Haugelund overtaget af Juuls brorsøn Gunner Terkilsen fra gården Mølholm, og Anna og Juul byggede hus i Ølholm på Skolevej 2 og flyttede dertil.

Gunner blev i 1947 gift med Rigmor fra Vrønding, og de blev forældre til Kresten og Kirsten (vores nuværende borgmester).

Rigmor og Gunner drev Haugelund frem til 1976, hvor Kresten, som var uddannet elektriker, kom hjem og overtog gården sammen med sin hustru Anne Margrethe, og de fik to sønner, Lars og Jesper.

Rigmor og Gunner flyttede til Tørring.

Kresten drev landbruget frem til den tid, hvor Vestvejen blev kortlagt, og da der skulle bruges jord til vejanlægget, blev gårdens jorder eksproprieret. Familien Terkilsen afhændede ejendommen og flyttede til Tørring og dermed sluttede 200 år med den samme slægt på Haugelund.

Dette indlæg blev udgivet i Publikationer og tagget , , , . Bogmærk permalinket.