Københavnervej 4

Københavnervej 4

Københavnervej 4

Bragt i “En ægte Ølholmer” i november 2004

På Københavnervej 4, som det dog ikke hed i gamle dage, oprettede ægteparret Karen Marie Nielsdatter og Weste Knudsen en ejendom i tidsrummet mellem juli 1804 og juni 1805. Stedet blev kaldt Weste Kloster og bestod af 3 længer. Weste var gårdmandssøn fra Ølholm. Ægteparret fik 3 børn, som alle døde tidligt, de 2 som spæde og den sidste, en datter døde som nygift 20 år gammel og sammen med sin lille søn. Ejendommen blev i 1826 solgt til ægteparret Birthe Jensdatter og Peder Jørgensen, som kom hertil fra Korning med en nyfødt datter og fik 2 børn her. Karen Marie og Weste blev aftægtsfolk på stedet. Hele ejendommen brændte i juli 1837 men allerede i oktober var den bygget op igen. Peter Jørgensen solgte i 1841 stedet til Ane Lene Pedersdatter og Søren Nielsen fra nabosognet Sindbjerg. Aftægtsmanden Weste Knudsen havde mistet sin hustru i 1840, og selv døde han der i 1852 84 år gammel. Peder Jørgensen flyttede med sin familie til Vindelev, og den nye familie på stedet kom hertil med 4 børn og fik 1 barn her. Børnenes mor døde 54 år gammel i januar 1855, og der kommer en husholderske til, men i 1861 sælger enkemanden til Jeppe Hansen som allerede sælger stedet igen i 1867 og flytter med sin familie til Sindbjerg sogn. Den nye ejer er Carl Frandsen fra Hvirring, nygift med Dorthe Eskesen fra Nr. Snede. De fik 2 sønner og desuden opdrog de en plejesøn der. Carl Frandsen skifter bindingsværksbygningerne ud til grundmurede i 1870-71. Den yngste af sønnerne, Eske, overtager ejendommen efter forældrene som bliver aftægtsfolk hos ham. Han sælger i 1904 og køber “Brejnholm” i Aale. Den nye ejer er Hans Peter Larsen fra Hesselballe, som samme år sælger til Ane Kathrine og Jørgen Larsen fra Plougstrup, Tørring. De har 3 sønner og 2 døtre som alle er skolesøgende børn. Jørgen Larsen dør i 1919 og der bliver afholdt offentlig auktion over indboet hvorefter enken samme år sælger ejendommen til Edvard Andersen, der straks sælger til Josef Jørgensen og enkefru Karen Hansen. De sælger i juni 1920 til landmand Steen Blicher Uhrskov fra Honum Skov, Rask Mølle, gift med Dagmar født Møller fra Kalhave. Ved overtagelsen var der 2 heste, 5 køer, 5 ungkvæg, 1 so og 2 svin. I 1944 er der: 1 føl, 1 plag, 2 heste, 8 køer, 8 ungkvæg, 8 søer og 60 svin. Besætningen er rød dansk malkerace, hestene er nordbagger og stambogsført hingst, og der er avlscenter for svin af dansk landrace. Gården havde fået navnet “Lille København”. Uhrskovfamilien har drevet gården siden 1920. Dagmar og Blicher fik datteren Johanne, sønnen Jørgen samt tvillingepiger som døde som spæde. Sønnen Jørgen bliver gift med Inger fra Hornborg og overtager barndomshjemmet i starten af 1960’erne og Jørgens forældre døde med 3 ugers mellemrum i 1978 på Flemming Plejehjem, hun var da 87 år og han 84 år gammel. Inger og Jørgen fik børnene Bjarne, Erik og Lena og virkede på gården til sidst i 1980’erne hvor de flyttede til Ølholm som pedelpar ved pensionistboligerne på Skolevej. Herefter overtog den ældste søn Bjarne som 3. generation gården som han i dag driver, og han bor der sammen med sin kone Lisbeth og deres 2 børn.

Dette indlæg blev udgivet i Publikationer. Bogmærk permalinket.